Wróć do głównej

Pomnik Piłsudskiego w Gdyni

Związek Piłsudczyków RP TPJP Oddział Pomorski w Gdyni
zaprasza na zebranie założycielskie Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wszystkich członków i sympatyków dzieła Marszałka,
które odbedzie się w dniu 08 stycznia 2010 r. o godz. 17-ej ul. Żeromskiego 31 (budynek IX LO).
Osoby zaiteresowane udziałem w spotkaniu, w celu uzyskania informacji szczegółowych proszone są o kontakt:
pilsudski.gdynia@gmail.com lub tel.: 501011822
Zarząd ZPRPTPJPOP w Gdyni

06-01-2010 roku
Spotkanie Zarządu z Prezydentem Miasta Gdyni Wojciechem Szczurkiem

W dniu 6 stycznia 2010 r. Zarząd Związku Piłsudczyków RP TPJP Oddział
Pomorski w Gdyni spotkał się z Prezydentem Miasta Gdyni Wojciechem Szczurkiem.
Przedmiotem spotkania było przedstawienie idei powołania Komitetu
Honorowego Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni oraz sprawy
organizacyjne związane z tym przedsięwzięciem.
Prezes Zarządu Pomorskiego Oddziału Piłsudczyków Arkadiusz Ordyniec zaproponował
Prezydentowi objęcie przewodnictwa w komitecie budowy pomnika.
Gdynia miała już pomnik Marszałka, lecz w wyniku działań wojennych został on
przez okupanta niemieckiego zniszczony.


Przezydent Gdyni z Zarządem

Zdjęcie ze zbiorów autora strony

Uchwała

W dniu 05-12-2009 r.
Uchwałą Zarządu Zwiazku Piłsudczyków RP TPJP Oddział Gdański
z siedzibą w Gdyni.

Zmieniono nazwę z w/w na:

"Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego
Oddział Pomorski w Gdyni"

Zarząd
 
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463